Les Ardentes SPRL respecteert uw privacy, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.
In de onderstaande tekst leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken.

 

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens ?

Les Ardentes SPRL is verantwoordelijk voor de site.

Les Ardentes SPRL
Rue Auguste Hock 21
4020 Liège
Belgique
BE0806.356.347
info@lesardentes.be
04 340 30 80

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld ?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die worden nagestreefd door Les Ardentes SPRL. Hieronder volgen de categorieën gegevens die bij de verwerking zijn betrokken:
Uw naam en achternaam.
Uw adres.
Uw e-mail.
Uw telefoonnummer.

We hebben deze gegevens nodig om het aankoopproces van uw producten te voltooien. Les Ardentes SPRL houdt uw aankopen gedurende vijf jaar bij, maar bewaart nooit uw creditcardgegevens. Les Ardentes SPRL kan u informatieve e-mails sturen met betrekking tot het product dat u hebt gekocht.

 

Met wie delen we uw gegevens ?

Wanneer u een product koopt, worden uw persoonlijke gegevens veilig gecommuniceerd naar Smartex SCS (verantwoordelijk voor productvoorbereiding) en Bpost (verantwoordelijk voor levering van het product). Deze verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract en is noodzakelijk voor de levering van uw aankoop. Bedrijven die betrokken zijn bij het productieproces moeten ook de bescherming van uw gegevens respecteren.

 

Wat zijn jouw rechten ?

Als gebruiker hebt u ook een aantal rechten op uw persoonlijke gegevens.

Recht op raadpleging en rectificatie: u hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen te raadplegen. U kunt de wijziging of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens verkrijgen.

Recht om te worden vergeten (recht om te wissen): een bezoeker heeft altijd het recht om het wissen van zijn gegevens uit onze databases te verkrijgen, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht van klacht: als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht om toestemming te herroepen: elke gebruiker of bezoeker die het onderwerp is van een verzameling van persoonlijke gegevens heeft het recht om op elk moment een toestemming in te trekken die hij in het verleden heeft gegeven voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens.

Recht op oppositie: u hebt het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer dit proces plaatsvindt zonder uw toestemming en de verwerking mag niet gebaseerd zijn op een andere basis, zoals de uitvoering van een contract of inachtneming van een rechtsgrondslag.

Recht op beperking van de behandeling: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beëindigen of op te schorten.

Recht op gegevensoverdracht: onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens bij ons te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen ?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek per aangetekend schrijven sturen naar Les ARDENTES SPRL – Rue Auguste hock 21 – B-4020 Liège met vermelding van het onderwerp van uw aanvraag en de contactgegevens die u wilt wijzigen en / of wissen. We zullen zo snel mogelijk reageren, en uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek.

 

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Les Ardentes Sprl, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.privacycommission.be).

 

WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES

Wat zijn cookies? Waarom worden ze gebruikt ?

Cookies zijn hele kleine computerbestanden. Ze worden op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen via uw browser. De cookie bevat een unieke code om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de site (“sessiecookie”) of tijdens daaropvolgende bezoeken (“permanente cookie”). Het bestaat uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partnersites waarmee het samenwerkt. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. We gebruiken cookies om de interactie tussen de bezoeker en de site te verbeteren: navigatie vergemakkelijken, de inhoud relevanter maken, de weergave van informatie aanpassen aan de voorkeuren en behoeften van de bezoeker (keuze van de interfacetaal bijvoorbeeld) . Deze cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten, hetzij omdat uw toestemming is verkregen, hetzij omdat deze gegevens technisch onmisbaar zijn (bijvoorbeeld om uzelf te identificeren om toegang te krijgen tot een dienst of om online een bestelling te plaatsen).

 

Hoe gebruiken we cookies op onze site ?

Op https://shop.lesardentes.be gebruiken we alleen prestatiecookies voor analyses om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Het doel is om de inhoud te verbeteren en de bruikbaarheid te vergroten. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Met de cookies kunnen we het aantal bezoekers van de site, de duur en frequentie van hun bezoeken, hoe ze van pagina naar pagina navigeren, kennen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze gemakkelijk de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn.

 

Welke gegevens verzamelen we via cookies ?

U hoeft niet in te loggen om onze site te bezoeken. We kunnen echter automatisch enkele van de volgende gegevens verzamelen:
Uw IP (Internet Protocol) adres.
Uw tijdzone.
Jouw land.
Uw besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt.
De duur van uw navigatie op de site en de frequentie van uw bezoeken.
De url van de site die de link bevat waarmee je de onze kunt vinden of de zoekmachine die je hebt gebruikt of als je onze url hebt ingevoerd in de adresbalk.
De pagina’s die u hebt bekeken en hoe lang u daar bent geweest.
Download fouten.

Deze gegevens worden alleen verzameld om aanwezigheidsstatistieken te kunnen vaststellen.

 

Hoe cookies blokkeren of verwijderen ?

Door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u op elk moment de installatie van cookies weigeren. U hebt ook de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd te verwijderen of alleen om sommige ervan te wissen.

Les ARDENTES SPRL
Rue Auguste Hock 21
4020 Liège
Belgique
BE0806 356 347
info@lesardentes.be
04 340 30 80